Bài viết

Cơ cấu Tổ chức

Cơ cấu Tổ chức

LÃNH ĐẠO PHÒNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ

  TRƯỞNG PHÒNG

PGS.TS. NGUYỄN ĐÌNH LÂM

                                             Điện thoại  : 0989.078.015

                                             Email  :   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

 

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

 

PGS.TS. VÕ CHÍ CHÍNH

Điện thoại : 0915.856.567

EMail :   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

TS. ĐÀO NGỌC THẾ LỰC

Điện thoại : 0915868299

EMail : dntluc@dut.udn.vn

*      CÁC CHUYÊN VIÊN

 

1- ThS. Nguyễn Thành Công

     Điện thoại  : 0511-3841.292

     Di động      : 0905098848

     Email : nthcongbk@gmail.com

 

 

 

 

2- CN Hoàng Nguyễn Diệu Trang

     Điện thoại  : 0511-3841.292

     Di động      : 01234333418

     Email :   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

 

 3- KS. Tạ Minh Bảo

     Điện thoại  : 0511-3841.292

     Di động      : 0934770090

     Email :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.