Thông báo số 3 - Hội nghị SVNCKH 2016

Căn cứ Kế hoạch tổ chức Hội nghị Sinh viên nghiên cứu khoa học năm 2016 và đề nghị của Các Khoa, Nhà trường xin thông báo Kế hoạch tổ chức Hội nghị Sinh viên nghiên cứu khoa học cấp Khoa cụ thể như sau:

 

STT

Khoa

Thời gian tổ chức Hội nghị cấp Khoa

Địa điểm tổ chức Hội nghị cấp Khoa

1

ECE

08h, 04/5/2016

Sảnh khu A

(cạnh Phòng TC-HC)

2

Khoa Kiến trúc

08h, 06/5/2016

Phòng Hội thảo khu E

3

Khoa Cơ khí

08h, 12/5/2016

Văn phòng Khoa Cơ khí

4

Khoa Môi trường

08h, 12/5/2016

Văn phòng Khoa MT

5

Khoa Xây dựng DD và CN

08h, 12/5/2016

Phòng Họp A (tầng 2)

6

Khoa Công nghệ Thông tin

08h, 13/5/2016

Phòng C103

7

Khoa Quản lý Dự án

07h30, 13/5/2016

Phòng Hội thảo khu E

8

Khoa Xây dựng TL và TĐ

07h30, 13/5/2016

Phòng Họp Khu A (tầng 2)

9

Khoa Cơ khí Giao thông

08h, 14/5/2016

Phòng Chuyên đề A142

10

Khoa Điện

08h, 14/5/2016

Phòng Hội thảo khu E

11

Khoa Hóa

07h30, 14/5/2016

Phòng họp A (tầng 2)

12

Khoa Xây dựng Cầu đường

08h, 14/5/2016

Văn Phòng Khoa XD Cầu Đường

14

Khoa CN Nhiệt Điện Lạnh

08h, 14/5/2016

Văn phòng khoa CN Nhiệt Điện lạnh

13

Khoa Điện tử - Viễn thông

08h, 15/5/2016

Phòng Hội thảo khu E

 

Các Khoa chủ động liên hệ với các đơn vị chức năng để phối hợp tổ chức Hội nghị.

Các biểu mẫu liên quan đến công tác tổ chức cấp Khoa có thể tải tại đây

Thông báo

Tin mới đăng

Hình ảnh hoạt động

Liên kết website