Thông báo số 4 - Hội nghị SVNCKH 2016

Hội nghị Sinh viên Nghiên cứu Khoa học (SVNCKH) trường Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng năm học 2015-2016 sẽ được tổ chức vào ngày 28 tháng 5 năm 2016, với phiên toàn thể tại Hội trường F, dự kiến có 06 đề tài được để báo cáo tại Hội đồng trường. Bên cạnh đó, hoạt động Triển lãm Sản phẩm Công nghệ của Sinh viên, BKĐN Techshow 2016, sẽ được tổ chức tại đường dẫn vào Hội trường F vào các ngày 27 và 28/05/2016. Mỗi Khoa được bố trí 01 gian hàng (03x03x02m), để trưng bày các Sản phẩm nghiên cứu khoa học và các Posters giới thiệu về các kết quả nghiên cứu

Trường Đại học Bách khoa đề nghị các đơn vị khẩn trương triển khai các công việc sau:

1.      Tổ chức Hội nghị SVNCKH cấp Khoa và tổ chức đánh giá đề tài tại các Tiểu ban theo thời gian và địa điểm đã đăng ký và phân công.

2.      Nộp hồ sơ, kết quả đánh giá đề tài SVNCKH của Tiểu ban cho Phòng Khoa học Công nghệ và hợp tác quốc tế ngay sau khi hoàn thành Hội nghị SVNCKH cấp Khoa và viết bản tin về Hội nghị SVNCKH đưa lên website của đơn vị.

3.      Lập danh sách và nộp tất cả bài báo cáo từ các đề tài đã được hỗ trợ kinh phí thực hiện (300.000 đồng/đề tài) về Phòng KHCN&HTQT theo đúng format đã quy định trước ngày 18/05/2016 làm cơ sở để thanh toán kinh phí hỗ trợ.

4.      Lập danh sách các bài báo cáo SVNCKH có chất lượng tốt để đề nghị đăng trong kỷ yếu Hội nghị SVNCKH của Nhà trường, theo Mẫu gửi kèm Công văn này.

5.      Hoàn thiện các mô hình tham gia triển lãm, thiết kế, in poster đúng như đăng ký của các Khoa đã nộp theo Công văn số 10/KHCN&HTQT-ĐHBK ngày 26/04/2016.

6.       Lập danh sách số lượng sản phẩm tham gia triển lãm theo Mẫu danh sách kèm theo Công văn này trước ngày 20/05/2016.

7.      Liên hệ với Phòng KHCN&HTQT để nhận kinh phí tạm ứng cho tổ chức Hội nghị SVNCKH cấp Khoa và hỗ trợ tổ chức BKĐN Techshow 2016.

8.      Điều động sinh viên tham gia Hội nghị SVNCKH cấp Trường là các sinh viên đã đăng ký tham gia NCKH theo số lượng đính kèm công văn này và các sinh viên có quan tâm. 

9. Nhà trường sẽ tổ chức trao các Giải thưởng của Hội nghị, Giải thưởng các Tiểu Ban, Giải thưởng Công nghệ và Giấy chứng nhận tham gia sinh viên tham NCKH tại Hội nghị này.

 

Các biểu mẫu liên quan đến công tác tổ chức cấp Khoa có thể tải tại địa chỉ http://nckh.dut.udn.vn/index.php/van-ban/bieu-mau/item/183-bi%E1%BB%83u-m%E1%BA%ABu-sinh-vi%C3%AAn-nckh-2016

Thông báo

Tin mới đăng

Hình ảnh hoạt động

Liên kết website