Giải thưởng Bảo Sơn-Bộ GD và ĐT

Theo thông báo số 5765/BGDĐT-KHCNMT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc xét tặng Giải thưởng Bảo Sơn năm 2016, mỗi lĩnh vực sẽ được trao 1 giải thưởng trị giá 50.000 USD, thời gian nhận hồ sơ dự giải từ ngày 1/12/2016 đến 1/3/2017, tại địa điểm: Vụ Khoa học Công nghệ và Môi tường, Bộ Giáo dục và Đào tạo, 35 Đại Cồ Việt, Q. Hai Bà Trưng, Hà nội.

 

Giải thưởng Bảo Sơn là giải thưởng trao tặng cho cá nhân người Việt Nam là tác giả, nhóm tác giả của các công trình nghiên cứu khoa học thuộc 5 lĩnh vực: Cải cách giáo dục và đào tạo; Xóa đói, giảm nghèo; Phát triển kinh tế bền vững; Y - dược học, bảo vệ và chăm sóc sức khỏe cộng đồng; Văn học. Các công trình phải được ứng dụng có hiệu quả, đóng góp nổi bật và ảnh hưởng tích cực đến sự nghiệp phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và con người Việt Nam. Ngoài ra, kết quả nghiên cứu phải được thể hiện thông qua một trong các hình thức như: bài báo công bố trên các tạp chí khoa học quốc tế uy tín trong danh mục ISI, SCI, SCIE hoặc các giải pháp công nghệ, tư vấn chính sách có tính sáng tạo cao; sách do một nhà xuất bản có uy tín ấn hành hoặc các chứng nhận khác có thẩm quyền khác.

 

Thông tin chi tiết và thể lệ xét chọn giải thưởng, xin tham khảo thêm tại đây hoặc tại trang web của Bộ Giáo dục và Đào tạo:www.moet.gov.vn 

Thông báo

Tin mới đăng

Hình ảnh hoạt động

Liên kết website