Đăng ký Ý tưởng tham dự giải thưởng Holcim Prize 2016

Giải thưởng Holcim Prize 2016 là sân chơi khoa học để sinh viên trình bày những ý tưởng sáng tạo có thể ứng dụng vào thực tế, đáp ứng nhu cầu bức thiết của cộng đồng, hướng đến một tương lai phát triển bền vững xoay quanh 3 lĩnh vực: Phát triển Cộng đồng, Bảo vệ Môi trường và Xây dựng…

Cập nhật lần cuối ngày Chủ nhật, 18 Tháng 9 2016 02:52

Lượt xem: 283

Thông báo chương trình học bổng Hubert Humphrey năm học 2016-2017

Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) thông báo với toàn thể cán bộ, giảng viên ĐHĐN về chương trình học bổng Hubert Humphrey năm học 2016-2017. Ðây là chương trình học tập, nghiên cứu không cấp bằng dành cho những cán bộ trẻ, có triển vọng thăng tiến trong nghề và có nguyện vọng phục vụ vì lợi ích …

Cập nhật lần cuối ngày Thứ tư, 17 Tháng 8 2016 07:14

Lượt xem: 299

Thông báo