Tìm Kiếm Đề Tài
Năm thực hiện đề tài
Đề tài cấp
Danh sách đề tài
Tên Đề tài Chủ hiệm đề tài Đề tài cấp
0 Xây dựng mô hình đường trắc địa trên máy vector hỗ trợ trong việc phân loại văn bản tiếng Việt số TS. Phạm Minh Tuấn Cơ sở (ĐHĐN)
1 Nghiên cứu thiết kế máy đo nồng độ oxi trong máu hỗ trợ cấp cứu tại chỗ nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ y tế thành phố ThS. Huỳnh Thanh Tùng Cơ sở (ĐHĐN)
2 Nghiên cứu ứng dụng phần mềm mô phỏng PROII tính toán hệ thống thiết bị trao đổi nhiệt trong chu trình thứ cấp nhà máy nhiệt điện hạt nhân ThS. Phạm Duy Vũ Cơ sở (ĐHĐN)
3 Nghiên cứu tạo biochar từ phụ phẩm nông nghiệp kết hợp vi sinh làm phụ gia cải tạo đất ThS Nguyễn Thị Minh Xuân Cơ sở (ĐHĐN)
4 Nghiên cứu tính ổn định nhiệt độ tầng mặt bêtông asphalt của kết cấu áo đường khu vực thành phố Đà Nẵng ThS. Phạm Ngọc Đức Cơ sở (ĐHĐN)
5 Nghiên cứu hệ thống hỗ trợ quản lý giảng dạy & học tập trực tuyến (Learning Management System – LMS) TS. Phan Minh Đức Cơ sở (ĐHĐN)
6 Đánh giá khả năng chống xói bề mặt mái taluy nền đường theo lý thuyết tiêu hao năng lượng dòng chảy – Áp dụng cho một số công trình trên địa bàn Quảng Nam và Đà Nẵng TS. Nguyễn Hồng Hải Cơ sở (ĐHĐN)
7 Xây dựng hệ thống nhận dạng ngôn ngữ ký hiệu (thủ ngữ) tiếng việt hỗ trợ người khiếm thính Ths. Trần Thị Minh Hạnh Cơ sở (ĐHĐN)
8 Nghiên cứu, chế tạo thiết bị truyền và nhận tín hiệu điều khiển thông qua đường dây tải điện TS. Nguyễn Hữu Hiếu Cơ sở (ĐHĐN)
9 Khảo sát, điều khiển đặc tính hỗn loạn và sự phân nhánh trong động cơ đồng bộ nam châm vĩnh cữu TS. Nguyễn Lê Hòa Cơ sở (ĐHĐN)
10 Nghiên cứu phương pháp thích nghi nhằm nâng cao hiệu suất của hệ thống truyền điện không dây dựa trên kỹ thuật cộng hưởng từ với nhiều thiết bị thu ThS. Hoàng Minh Huy Cơ sở (ĐHĐN)
11 Xây dựng chương trình quản lý cầu trên mạng lưới đường giao thông TS. Cao Văn Lâm Cơ sở (ĐHĐN)
12 Xây dựng phần mềm tự động hóa thiết kế dầm I BTCT dự ứng lực căng trước ThS. Lê Văn Thảo Cơ sở (ĐHĐN)
13 Nghiên cứu sự hình thành các miền từ trường đẳng hướng trong vật liệu sắt từ TS. Bùi Thị Minh Tú Cơ sở (ĐHĐN)
14 Tổng hợp màng film TiO2nano ống trên vật liệu dẫn bằng phương pháp điện hóa ứng dụng trong các quá trình quang hóa TS. Nguyễn Đình Minh Tuấn Cơ sở (ĐHĐN)
15 Nghiên cứu đặc tính của hệ thống truyền dẫn tín hiệu vô tuyến qua sợi quang (RoF) sử dụng máy thu Coherence PGS. TS. Nguyễn Văn Tuấn Cơ sở (ĐHĐN)
16 Nghiên cứu ảnh hưởng kết hợp của các nhân tố gây mất đồng bộ thời gian tần số trong hệ thống thông tin di động ThS. Nguyễn Duy Nhật Viễn Cơ sở (ĐHĐN)
17 Nghiên cứu xây dựng phần mềm quản lý nguồn nhân lực, cơ sở vật chất, đào tạo và khoa học công nghệ tại Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng PGS.TS. Lê Minh Đức Cơ sở (ĐHĐN)

Thông báo