Tìm Kiếm Đề Tài
Năm thực hiện đề tài
Đề tài cấp
Danh sách đề tài
Tên Đề tài Chủ hiệm đề tài Đề tài cấp
0 Nghiên cứu chiết xuất gelatine thực phẩm từ phế phẩm của các nhà máy chế biến thủy sản tại khu vực thành phố Đà Nẵng TS. Nguyễn Thị Trúc Loan Cơ sở (Trường)
1 Ứng dụng hồ thuỷ sinh cho hồ bơi nước ngọt trong thiết kế vườn cảnh ThS. Đỗ Hoàng Rong Ly Cơ sở (Trường)
2 Đề xuất tiến độ thi công có xét đến ảnh hưởng của phương thức thanh toán trong hợp đồng xây dựng nhằm hạn chế nhu cầu sử dụng nguồn vốn lưu động của nhà thầu. ThS. Nguyễn Quang Trung Cơ sở (Trường)
3 Nghiên cứu đề xuất các trị số đặc trưng cường độ của hỗn hợp bê tông nhựa chặt sử dụng vật liệu địa phương trong tính toán thiết kế kết cấu mặt đường. ThS. Nguyễn Thanh Cường Cơ sở (Trường)
4 Nghiên cứu mối tương quan giữa việc thay đổi cấp áp lực ban đầu với một số tính chất cơ học của đất khi thí nghiệm nén Oedometer KS. Nguyễn Thị Phương Khuê Cơ sở (Trường)
5 Nghiên cứu ứng dụng công nghệ Top-base trong tính toán xử lý đất nền cho các công trình xây dựng ở Việt Nam ThS. Trần Đình Minh Cơ sở (Trường)
6 Nghiên cứu thực nghiệm khả năng chịu lực của cột ống thép nhồi bê tông KS. Lê Xuân Dũng Cơ sở (Trường)
7 Nghiên cứu ứng dụng mô hình Softened Strut-and-Tie trong tính toán khả năng chịu lực của kết cấu betông cốt thép theo tiêu chuẩn Hoa Kỳ ThS. Lê Bá Định Cơ sở (Trường)
8 Nghiên cứu ảnh hưởng của phụ gia khoáng đến nhiệt độ của xi măng trong quá trình thủy hóa ThS. Đoàn Viết Long Cơ sở (Trường)
9 Xây dựng website quản lý Ký túc xá Trường Đại học Bách khoa TS. Nguyễn Văn Đông Cơ sở (Trường)
10 Nghiên cứu và xây dựng chiến lược giảng dạy,học tập và đánh giá của Khoa Điện giai đoạn 2015-2020 phục vụ kiểm định chất lượng chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn AUN-QA ThS. Nguyễn Văn Tấn Cơ sở (Trường)
11 Xây dựng quy trình và công cụ hỗ trợ đánh giá học phần online tại Trường ĐHBK ThS. Nguyễn Thị Hải Hà Cơ sở (Trường)
12 Khảo sát và phân tích hiện trạng Thực tập và Đồ án tốt nghiệp tại trường Đại học Bách khoa TS. Nguyễn Thị Diệu Hằng Cơ sở (Trường)
13 Xây dựng chuẩn đầu ra tin học cho sinh viên Trường Đại học Bách khoa. PGS.TS. Nguyễn Thanh Bình Cơ sở (Trường)
14 Xây dựng chương trình đào tạo theo chuẩn tiếp cận CDIO đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực công nghệ thông tin TS. Nguyễn Tấn Khôi Cơ sở (Trường)
15 Xây dựng chương trình đối chiếu các số liệu Bảo hiểm xã hội tại trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng CN. Trần Diễm Thi Cơ sở (Trường)
16 Xây dựng quy trình quản khoa học công nghệ tại Trường Đại học Bách khoa ThS. Huỳnh Tấn Tiến Cơ sở (Trường)
17 Xây dựng Cơ sở dữ liệu về Khoa học Công nghệ phục vụ kỷ niệm 40 năm thành lập Trường KS. Tạ Minh Bảo Cơ sở (Trường)
18 Xây dựng Cơ sở dữ liệu về Hợp tác quốc tế phục vụ kỷ niệm 40 năm thành lập Trường TS. Đào Ngọc Thế Lực Cơ sở (Trường)
19 Xây dựng quy trình phối hợp giữa Trường Đại học và Doanh nghiệp đồng hướng dẫn và đánh giá Đồ án tốt nghiệp TS. Nguyễn Thị Anh Thư Cơ sở (Trường)

Thông báo